Jaunumi
Jaunie BIS pieejamie VZD pakalpojumi

 Valsts zemes dienesta (VZD) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sadarbības rezultātā ir nodrošināta iespēja vēl divus VZD sniegtos pakalpojumus ierosināt attālināti.  Tagad Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvniecības lietas ietvaros klienti varēs pasūtīt arī būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, kā arī datu aktualizāciju Kadastrā, ja  bez pārbūves veikta būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņa.

VZD ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos Oskars Gabrusenoks norāda:

Lai arī VZD pakalpojumi ir tikai viens neliels posms visā garajā un sarežģītajā būvniecības procesā”, mums ir svarīgi tos padarīt klientam draudzīgākus un vēl ērtāk lietojamus. Šis jaunais risinājums, ko realizējām sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju, ir vēl viens solis virzienā uz vēl ērtākiem valsts pārvaldes pakalpojumiem, neliekot klientam viena procesa ietvaros “staigāt” pa vairākām iestādēm,  tērējot savu laiku un resursus, bet ļaujot realizēt savus iecerētos būvniecības projektus.

BVKB Informācijas sistēmu departamenta direktors Uldis Jansons uzsver:

Minēto pakalpojumu digitalizēšana ir kārtējais solis Būvniecības valsts kontroles biroja uzņemtajā kursā uz to, lai ikvienu ar būvniecību saistīto pakalpojumu varētu pieteikt elektroniski. Jaunas būvniecības ieceres virzīšana digitāli ir nodrošināta jau no pagājušā gada sākuma, bet tagad svarīgi ir panākt, lai procesu automatizācija un elektroniska virzība būtu iespējama arī saistībā ar jau pabeigtām būvēm.

Pakalpojumus varēs ierosināt, autentificējoties BIS, kur būvniecības lietas ietvaros tiek aizpildīts VZD adresēts iesniegums būves vai telpu grupas kadastrālajai uzmērīšanai. Savukārt, lai bez pārbūves mainītu telpu grupas lietošanas veidu vai būves galveno lietošanas veidu, klientam BIS ir jāaizpilda paskaidrojuma raksts, kas vienlaicīgi ir uzskatāms arī par iesniegumu VZD datu aktualizācijai Kadastrā. Brīdī, kad būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, būs to akceptējusi, tad VZD automātiski reģistrēs pasūtījumu, pēc kura apmaksas dati tiks aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā.

Pasūtot pakalpojumus BIS, tos automātiski saņems VZD, klientam papildu darbības nebūs jāveic. Klients BIS saņems arī priekšapmaksas rēķinu par konkrēto VZD maksas pakalpojumu, ko varēs apmaksāt turpat BIS. Nākamajā dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas VZD uzsāks pakalpojuma izpildi. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas gadījumā klients BIS saņems arī gala rēķinu. Pasūtījuma ietvaros izgatavotā elektroniskā būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta klientam būs pieejama BIS pēc gala rēķina apmaksas.

Ar BIS ierosināta VZD pakalpojuma izpildes nosacījumiem varat iepazīties šeit. Lai iepazīstinātu ar jaunajiem pakalpojumiem un to lietošanu, šā gada 13. augustā BVKB organizēs bezmaksas vebināru “Jaunie servisi BIS datu apmaiņā ar VZD un VVDZ”. Tas būs publisks pasākums, kam iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Pamācības jauno pakalpojumu lietošanai atradīsiet šeit: