Jaunumi
20231005_100559.jpg

Valsts pārvaldei ir jārāda priekšzīme attiecībā uz efektīvu energoresursu pārvaldību. 5. oktobrī valsts iestādēm un atvasinātām publiskām personām notika Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizēts seminārs par energopārvaldības sistēmas ieviešanu.

Energopārvaldības sistēma ir instruments energoefektivitātes pastāvīgai uzlabošanai visos tās enerģijas galapatēriņa sektoros. Pie esošās situācijas, kurā enerģijas cenas ir katras pašvaldības, komersanta un mājsaimniecības ikdienas jautājums, arī publiskās pārvaldes institūcijām izdevumi par enerģiju ir būtiska pozīcija to budžetos. Elektroenerģija, siltumenerģija, t. sk. kurināmais, transportam patērētā enerģija – lai apzinātu energobilanci, ir nepieciešams visaptverošs vērtējums, kas pamatotu racionālas iespējas enerģijas ietaupīšanai un investīcijām uz datiem balstītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos. Šādu vērtējumu piedāvā energopārvaldības sistēmas ieviešana.

Semināru ar ievadvārdiem atklāja Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece enerģētikas politikas jomā Līga Rozentāle, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos Ieva Lībķena.

Semināra pirmajā daļā, par sistēmas priekšrocībām un pirmajiem soļiem tās ieviešanā stāstīja RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, prof. Dagnija Blumberga un energopārvalības eksperts Artūrs Kamenders.

Semināra otrā daļa bija vērsta uz energopārvaldības sistēmas pielietojamību praksē. Par šo tematu stāstīja VSIA “Šampētera nams” energopārvaldnieks Ivo Berkolds un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības energopārvaldniece Daina Bārdule.

Pasākums noslēdzās ar dalībnieku paneļdiskusiju, kurā piedalījās prof. Dagnija Blumberga, Artūrs Kamenders, Ivo Berkolds, Daina Bārdule un BVKB Energoefektivitātes kontroles nodaļas vadītāja Vera Suzdaļenko. Diskusiju vadīja BVKB Energoresursu kontroles departamenta direktore Edīte Biseniece. Diskusijas laikā tika apspriesti jautājumi par Energoefektivitātes likumu, gadījumi un situācijas, ar kuriem saskārušies semināra klausītāji.

"Ceļā uz viedāku pārvaldību" 2023. Prezentāciju daļa.
"Ceļā uz viedāku pārvaldību" 2023. Paneļdiskusija.

Mihails Staričenko

Sabiedrisko attiecību speciālists - 123. kab.
mihails.staricenko [at] bvkb.gov.lv