Jaunumi
ziņojums par 2021.gada monitoringu

Ievērojot Energoefektivitātes likuma 4.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” 6.5. apakšpunktu, Birojs ir sagatavojis apkopojumu par energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros iegūto enerģijas ietaupījumu 2021. gadā.

2021. gadā iegūto enerģijas ietaupījumu uzskaite iesāk jaunu posmu valsts obligātā mērķa (kumulatīvā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma) sasniegšanā, kas periodā no 2021. gada līdz 2030. gadam noteikts 20 472,02 GWh  apmērā.

Kopējais 2021. gadā energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros uzskaitītais enerģijas ietaupījums periodā līdz 2030. gadam kumulatīvi veidos 1535,924 GWh, kas ir 7,5 % no valsts obligātā 2030. gada mērķa.

Ar sagatavoto ziņojumu iespējams iepazīties šeit.