Attēls ar ugunsdzēšamo aparātu

Lai vērstu būvspeciālistu uzmanību uz biežāk pieļautajām kļūdām un domstarpībām attiecībā uz ugunsdrošības prasību ievērošanu gan projektēšanā, gan būvniecībā, ir sagatavots skaidrojums par atsevišķu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" noteikto ugunsdrošības prasību pielietošanu.

Skaidrojums par ugunsdrošības prasībām