Jaunumi
Datora ar daudzstāvu celtnes būvniecību uz tā ekrāna attēls

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabinets š.g. 26. septembrī lēma, ka sākot ar 2025. gada 1. janvāri publisku personu finansētu trešās grupas jaunu ēku būvniecībā tiks ieviesta būvniecības informācijas modelēšana (BIM). Kā liecina Lielbritānijas pieredze, BIM prasmīga izmantošana palīdz ietaupīt līdz pat 30% no būvniecības izmaksām, kā arī palīdz būvdarbus pabeigt termiņā.

BIM plaša izmantošana publiskajos trešās grupas jaunu ēku būvniecības projektos ir solis būvniecības nozares digitalizācijas veicināšanā, būvniecības procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanā, kā arī nozares produktivitātes sekmēšanā. Un publiskajam sektoram jākļūst par piemēru šo digitalizācijas iespēju izmantošanā, efektīvu investīciju veikšanā un kvalitatīvākas būvniecības veicināšanā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Šobrīd BIM pielietošana bijusi brīvprātīga, taču 3. grupas ēku jaunā būvniecībā būvniecības informācijas modelēšana diezgan plaši piemērota jau šobrīd, jo īpaši privātā sektora būvniecības iecerēs. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem no 2025. gada prasība izstrādāt BIM modeli kā būvprojekta obligātu sastāvdaļu attieksies uz trešās grupas jaunu ēku būvniecību, kas finansēta no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem. Līdz ar to būves informācijas modelis būs daļa no būvprojekta sastāva trešās grupas jaunu ēku būvniecībā – arhitektūrai, būvkonstrukcijām un iekšējām inženiersistēmām.

Kā zināms, būves informācijas modelis ir digitāls trīsdimensiju būves attēlojums un satur informāciju (piemēram, tekstuālu, grafisku) par būves fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām. Tas būtiski palielina būvprojekta kvalitāti un samazina riskus turpmākās būvniecības procesā, jo spēj identificēt visas “sadursmes” un neatbilstības starp projekta sadaļām. Būvniecības procesā BIM izmantošana rada optimālu būvdarbu organizācijas un veikšanas kārtību, un palīdz izvairīties no dīkstāvēm. BIM ir efektīvs rīks būves ekspluatācijas ietvaros, tas izveido optimālu ekspluatācijas modeli (tehniskās apkopes kārtību, palīdz orientēties būves uzbūvē).

Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar citām valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, būvniecības nozares, izglītības iestāžu un būvniecības pasūtītāju pārstāvjiem jau 2019. gadā kopīgi izstrādāja Ceļa karti būvniecības informācijas modelēšanas ieviešanai Latvijā. Ceļa karte ir izstrādāta, lai veicinātu vienotu izpratni par sasniedzamajiem mērķiem un nepieciešamajiem uzdevumiem būvniecības informācijas modelēšanas ieviešanai. Viens no ceļa kartē iekļautajiem uzdevumiem ir ieviest būvniecības informācijas modelēšanu kā obligātu prasību publisko pasūtītāju īstenotajās būvniecības iecerēs sākot ar 2025.gadu. Lai sagatavotu nozari BIM lietošanai un lai BIM ieviešana neradītu sarežģījumus, ministrija jau vairāku gadu garumā īstenojusi kvalitatīvas un bezmaksas apmācības par BIM un BIM izmantošanu. Papildus prasmes strādāt ar BIM ir iekļautas arī būvinženieru profesijas aprakstos un būvinženieru izglītības programmās.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.  

Plašāka informācija:
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
E-pasta adrese: prese@em.gov.lv
Tālrunis: 67013193