Jaunumi
Attēls ar tiešsaistes sanāksmes prezentācijas saturu

Jau otro gadu Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizēja informatīvo tikšanos ar energopārvaldības sistēmas (ISO 50001) un vides pārvaldības ar papildinājumu sistēmas (ISO140001) sertificētājiem, nolūkā pārrunāt lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju praksi, ieviešot, sertificējot un uzturot šo sistēmu noteiktās prasības organizācijās.

BVKB uzsver, ka šogad energodokumentu īstenošana komersantiem ir īpaši aktuāla – iepriekšējo energodokumentu derīguma termiņi kopumā beidzas 256 komersantiem, no tiem 145 ir bijusi ieviesta sertificēta ISO 50001 vai  ISO140001 ar papildinājumu.

Daļai komersantu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums paredz termiņu pagarinājumus jaunu energodokumentu izstrādei:

  • komersantiem, kuru energodokumentiem (energoaudits, ISO50001 vai ISO14001 ar papildinājumu) termiņi pienāca 2020. gadā – jaunu energoauditu veikšanas periods pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • komersantiem, kuru energodokumentiem šis termiņš pienāks līdz 2021. gada 30. jūnijam – var pretendēt uz energodokumentu termiņa pagarināšanu līdz šī gada 30. decembrim.

Arī ISO50001 vai ISO14001 pārsertificēšanas gadījumā komersantiem BVKB jāiesniedz MK noteikumu Nr. 668 5. pielikumu "Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu", norādot vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kurus komersants ieviesīs, kamēr sertifikāts ir spēkā (3 gadu laikā), prognozējamo ieviešanas gadu un enerģijas ietaupījumu MWh.

Tāpat BVKB informēja par Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) izstrādes gaitu un aicināja nozari sadarboties sistēmas testēšanā un apgūšanā, lai veicinātu energodatu apmaiņu starp komersantiem, BVKB un citām institūcijām. Jau šā gada rudenī BVKB plāno uzsākt ERIS darbību un organizēt lietotāju informēšanas pasākumus.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas kvalitātes biedrības, Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības, kā arī uzņēmumu  “Inspecta Latvia”, “Bureau Veritas Latvia” sertifikācijas institūcijas “Bureau Veritas Certification Latvia”, “TUV Rheinland grupa” un  “BM Certification” eksperti.

Jūlija Eizenberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv