jaunums
centrālās siltumapgādes pakalpojumu foto

Šodien, 2023. gada 3. martā, stājas spēkā grozījumi 2008. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, kas nosaka, ka centralizētās siltumapgādes komersanti kompensācijas maksājumu korekciju par 2022. gada oktobrī un novembrī sniegtajiem centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem varēs iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) līdz 2023. gada 30. aprīlim. Iepriekš noteikumi paredzēja, ka kompensāciju maksājumu korekcijas par šo periodu varēja iesniegt tikai līdz 2022. gada beigām.

Jau vēstīts, ka BVKB pārziņā ir valsts atbalsta administrēšana centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem. Iedzīvotājiem valsts noteiktais atbalsts par pakalpojumiem tiek piemērots kā maksājuma samazinājums rēķinos un tā saņemšanai nav jāpiesakās. Savukārt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem jāvēršas birojā, lai saņemtu iedzīvotājiem piemērotā atbalsta kompensāciju.

Valsts atbalsts centrālajai siltumapgāde tiek nodrošināts par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Siltumapgādes komersantam līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi BVKB jāiesniedz kompensācijas aprēķins, rēķins un, ja attiecināms, pašvaldības lēmumu par spēkā esošo apstiprināto siltumenerģijas tarifu.

Mājsaimniecībām piemērojams 50 % maksas samazinājums no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh. Par siltumenerģijas tarifu, kas pārsniedz  150, 00 EUR/MWh, noteikts papildus maksas samazinājums 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh. Ja tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā, atbalstu piemēro līdz tarifa robežai - 350 EUR/MWh.

Ieskaties BVKB izstrādātajā sadaļā tīmekļvietnē, kur pieejama informācija komersantiem par biroja administrētajiem valsts atbalstiem, dokumentu iesniegšanas termiņiem, kā arī aizpildāmās veidlapas un cita noderīga informācija: bvkb.gov.lv/atbalsts-energoresursiem  

Ilze Žunde

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
ilze.zunde [at] bvkb.gov.lv