Jaunumi
ERIS virtuālā asistenta attēls

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), turpinot enerģētikas politikas uzraudzības administrēšanas funkciju digitalizāciju, šā gada aprīlī pabeidzis Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) pilnveidojumus, tādējādi sistēma uzskatāma par izveidotu.

Pilnveidojumu ietvaros ir veikti uzlabojumi vairākiem jaunajiem moduļiem:

  • valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzības un kontroles modulis, kurā tiks apkopota informācija par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām un tiks administrēta valsts nodevas samaksas pienākuma izpilde;
  • transporta enerģijas tirgus uzraudzība un kontrole – attiecas uz transporta enerģijas tirgus dalībniekiem par biroja veiktās degvielas kvalitātes atbilstības uzraudzības rezultātiem;
  • energoefektivitātes jautājumu kontroles un uzraudzības modulis, kurā tiks reģistrēti dati par valstī īstenotajiem energoefektivitātes politikas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu;
  • energokopienu reģistra izveide, kontroles un uzraudzības modulis, kurā būs iespējas iesniegt pieteikumus par energokopienu reģistrēšanu, ar energokopienu saražoto enerģijas pasākumu saistīto atskaišu iesniegšana elektroniskā formātā, kā arī izveidota darba vieta BVKB darbiniekiem iesniegumu izvērtēšanai, reģistrēto dalībnieku darbību kontrolei un uzraudzībai.

ERIS moduļu ietvaros ir izveidotas darba vietas komersantiem; kuri darbojas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū; kuri tiks reģistrēti kā energokopienu dalībnieki; kā arī komersantiem un valsts un/vai pašvaldību iestādēm, kuras sniegs datus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem, lai ar ERIS palīdzību būtu īstenojami pienākumi, kas ir vai tiks paredzēti normatīvajā regulējumā vai līgumtiesiskajās attiecībās. ERIS ietvaros valsts un/vai pašvaldības iestādēm un komersantiem būs iespēja iesniegt visas nepieciešamās atskaites strukturētu datu veidā, izmantot ERIS kā komunikācijas platformu un būt vienmēr savlaicīgi informētiem par savu pienākumu izpildi.

Savukārt BVKB nodarbinātajiem ERIS ietvaros būs iespējams īstenot funkciju izpildes kontroli, tai skaitā automatizējot atskaišu sagatavošanu Centrālai statistikas pārvaldei, Eiropas Komisijai vai informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta un atvieglojot BVKB funkciju administrēšanu.

Ņemot vērā BVKB pozitīvo pieredzi Būvniecības informācijas sistēmā, ERIS ir veidota kā Būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa un ir pieejama, izmantojot vietni: www.bis.gov.lv. Šī abu sistēmu mijiedarība ļauj BVKB lietderīgi izmantot jau esošās saskarnes vai risinājumus Būvniecības informācijas sistēmā, tādejādi veicinot sistēmu un risinājumu savstarpējo sadarbspēju.

ERIS funkcionalitātes pilnveidošana tika īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” (Vienošanās Nr.2.2.1.1/21/I/006) ietvaros ar mērķi transformēt nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības procesu, pārejot no BVKB esošajiem papīra dokumentos balstītajiem administratīvajiem procesiem uz digitāliem risinājumiem, pilnveidojot un aizstājot esošos manuālos reģistrus, tādejādi samazinot datu iesniegšanā un apstrādē iesaistīto pušu administratīvo slogu, lai nodrošinātu valsts starptautiski uzņemto saistību izpildi. Kopumā funkcionalitātes izstrādei tikušas organizētas 61 ERIS funkcionalitātes izstrādes darba grupa, organizētas 5 Konsultatīvās padomes sēdes un sagatavoti 5 maksājuma pieprasījumi iesniegšanai Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai.  Izstrādāti ERIS lietotāju video pamācību materiāli (pieejami sistēmā reģistrētajiem lietotājiem un BVKB youtube kontā) un lietotāju informēšanas video materiāli:

https://www.youtube.com/watch?v=Y6prfK5hZOY&t=2s

https://youtu.be/gaez7to3vRA

ERAF logo ansamblis