Jaunumi
BKR attēls

Visiem reģistrētajiem būvkomersantiem līdz 31.augustam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvkomersantu reģistrā jāiesniedz informācija par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā.

No šā gada 1.jūlija ikgadējās informācijas iesniegšanai jāizmanto BIS esošais e-pakalpojums Ikgadējas informācijas iesniegums būvkomersantu reģistrā.

ikgadējās informācijas iesniegumā BIS tiek saņemti dati no Valsts ieņēmumu dienesta EDS reģistrētajiem gada pārskatiem par komersanta neto apgrozījumu, kopējiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem. Līdz ar to dati, kas tiek saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta gada pārskatiem NAV labojami.

Atgādinām, ka kopējo ieņēmumu apjomam par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas tiek norādīts ikgadējā informācijā, ir jāsakrīt ar gada pārskata Peļņas vai zaudējumu aprēķina R25 rindā norādīto apjomu:

R25 rindas attēls

Detalizēta informācija par ikgadējās informācijas iesniegšanu un pamācība iesniegšanai šeit.

!!! Tāpat vēršam uzmanību, ka no 01.01.2024. pilnīgi visu būvkomersantu  reģistra dokumentu aprite notiks elektroniski BIS.

Katru gadu būvkomersantu reģistrs saņem vairāk nekā 800 iesniegumu par reģistrāciju un 2000 iesniegumu par ziņu izmaiņām, no kuriem tikai ceturtā daļa tiek saņemti elektroniski BIS. Ņemot vērā būvkomersantu ieteikumus, BVKB veica izmaiņas šādos būvkomersantu reģistra e-pakalpojumos - iesniegums par reģistrāciju, iesniegums par ziņu izmaiņām un iesniegums par izslēgšanu no būvkomersantu reģistra. Tagad to izmantošanai ieviests sistēmas paraksts (izmantošanas pamācība pieejama šeit).