Jaunumi
Attēls ar aicinājumu iesniegt enerģijas ietaupījuma pārskatu līdz 1. novembrim

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka lielajiem uzņēmumiem, lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kuras ieviesušas energopārvaldības sistēmu - līdz šā gada 1. novembrim BVKB jāiesniedz ikgadējais enerģijas ietaupījuma pārskats par 2020. gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Gadījumos, ja 2020. gadā nav īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, jāiesniedz tukša veidlapa.

Pārskats iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 (Noteikumi Nr. 668) “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”  2. pielikumam.

Pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu vai projektu īstenošanas turpmākos trīs gadus enerģijas ietaupījumu pārskats atbilstoši Noteikumu Nr. 668 1. pielikumam jāaizpilda iestādēm, kas ir atbildīgas pa finansējuma piešķiršanu – tiešajiem maksājumiem no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumu, kredītu procentu likmju subsīdijām no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu finansējumu.