Jaunumi
Karte ar apskatā minētajām valstīm

Latvija ir vienīgā valsts, kurā ir pilnībā digitalizēts būvniecības administratīvais process un nodrošināta elektroniska demontāžas procesa un būvniecības atkritumu izsekojamības uzraudzība. Tāpat mums ir procentuāli lielākais digitalizēto būvniecības procesu skaits, salīdzinot ar 16 citām valstīm.

Šie fakti atrodami Eiropas  būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) 2023. gada pārskatā par digitalizāciju būvniecības jomā.

Latvija īpaši tiek uzteikta par paveikto būvju ekspluatācijas uzraudzībā – šajā jomā digitalizācija ir nodrošināta vēl tikai Somijā un Polijā. Atzinīgi novērtēta arī Lietuva un Igaunija, kur, tāpat kā Latvijā, izstrādātas valsts mēroga informācijas tehnoloģiju sistēmas būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai. Citās valstīs lielākoties paralēli tiek izmantotas vairākas privātas informācijas sistēmas, vai vairāk nekā viena sistēma, kas darbojas reģionālā mērogā.

Mūsu valsts turpmākie mērķi būvniecības jomas digitalizācijā ir Būves informācijas modelēšanas (BIM) projektu izmantošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), automatizācija būvju pieņemšanas ekspluatācijā procesā, ekspertīzes atzinumu digitalizācija un veikto darbu atbilstības normatīvo aktu prasībām automātiska novērtēšana.

CEBC ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas sastāv no publiskā un privātā sektora dalīborganizācijām, kas pārstāv dažādas Eiropas valstis un asociētās valstis. CEBC darbojas 28 organizācijas no 20 valstīm. Organizācijas mērķis ir veicināt drošību un ilgtspēju un attīstīt modernas un uzņēmējdarbībai draudzīgas ēku kontroles sistēmas.

Ar CEBC 2023. gada pārskatu par digitalizāciju būvniecības jomā aicinām iepazīties šeit.

E. Balgalves foto

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv