Jaunumi Informācija presei
Informatīvs paziņojums par problēmām sistēmā

Tehniskas avārijas dēļ Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu centrā kopš iepriekšējām brīvdienām traucēta darbība Ekonomikas ministrijas uzturētajās informācijas sistēmās. Avārija ir skarusi arī Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmu (ALDIS) - pilnvērtīgi nedarbojas ar to saistītais e-pakalpojums “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” portālā latvija.lv.

Šobrīd Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu centrs strādā pie avārijas seku novēršanas, lai atjaunotu sistēmas darbību un Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) varētu novērtēt radītās sekas un lemtu par turpmākajām darbībām.

Daļai aizsargāto lietotāju konstatēti atbalsta nepiemērošanas gadījumi, jo Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) netika iesniegusi datus pilnā apjomā par personām, kurām pienākas atvieglojums.  Šis jautājums ir atrisināts un aizsargātajiem lietotājiem - personām ar I grupas invaliditāti, kurām ir viens tiešais līgums ar elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju, bet tās nav saņēmušas paredzēto atvieglojumu, nesaņemtais papildu atbalsts no septembra tiks piemērots nākamajos rēķinos.

Personām ar I grupas invaliditāti, kurām nav tiešā līguma ar pakalpojuma sniedzēju (piemēram, tas ir kādam citam ģimenes loceklim vai aizbildnim u.c.), atbalsta saņemšanai ir nepieciešams iesniegt pakalpojuma līguma numuru tirgotājam vai norādīt to, izmantojot e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana”.

Daudzbērnu ģimenēm atbalsts ir piešķirts atbilstoši 01.06.2021. MK noteikumu Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” 7. punktam, kurš nosaka, ka  maksājuma samazinājumu piemēro vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Saskaņā ar augstākminēto noteikumu 21.punktu, ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai atbilstoši katrs savam līgumam, pakalpojumu saņem viens informācijas sistēmas nejauši izvēlēts aizsargātais lietotājs. Aizsargātie lietotāji var vienoties un pakalpojuma sniedzējam vai birojam norādīt vienu līgumu pakalpojuma saņemšanai. Katrs no vecākiem tiek klasificēts kā aizsargātais lietotājs.

Ja vecākiem ir viens līguma numurs, tad maksājuma samazinājumu attiecina uz šo līguma numuru un uz vienu no vecākiem.

Gadījumos, kad šķirtās ģimenēs vai audžuģimenēs abi vecāki nodibinājuši jaunas daudzbērnu ģimenes un pienākas atbalsts, bet sistēma ir piešķīrusi vienam, lūdzam informēt BVKB, rakstot uz e-pastu aldis.sistema@bvkb.gov.lv.

Aizsargātais lietotājs, kuram noslēgti vairāki līgumi, maksājuma samazinājumu saņem atbilstoši informācijas sistēmas nejauši izvēlētam līgumam. Lai piemēroto atvieglojumu attiecinātu uz konkrētu līgumu, par to jāinformē tirgotājs vai BVKB. Iespējams izmantot arī e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” portālā latvija.lv.

Iedzīvotāji papildu jautājumu gadījumā var sazināties ar BVKB Energoresursu informācijas sistēmas attīstības nodaļu, rakstot elektroniski aldis.sistema@bvkb.gov.lv.

Ilze Žunde

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
ilze.zunde [at] bvkb.gov.lv