Jaunumi
Attēlā krājkase, nauda un mājas figūriņa

Saistībā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājušies spēkā 2020. gada 23. decembrī, no jaunā gada (2021) komersantiem, kuri atbilst Energoefektivitātes likuma 10. panta pirmajā daļā un 12. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības veikt energoauditu vai ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu, vai ieviest sertificētu vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu (energodokuments):

  1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja energodokumenta derīguma termiņš ir līdz 2020. gada 31. decembrim;
  2. Līdz 2021. gada 31. decembrim, ja energodokumenta derīguma termiņš ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Tāpat šie grozījumi paredz, ka lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuriem Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir aprēķinājis energoefektivitātes nodevu par Energoefektivitātes likuma 12. pantā noteikto pienākumu neizpildi 2019. gadā un kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 izraisītās krīzes ietekmē vienā kalendāra mēnesī laikposmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 6. decembrim salīdzinājumā ar attiecīgo 2019. gada kalendāra mēnesi samazinājās vismaz par 30 procentiem, ir tiesības iesniegt pamatotu iesniegumu BVKB un lūgt energoefektivitātes nodevas samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2021. gada 31. decembrim.

BVKB lēmumu par nodevas samaksas termiņa pagarinājumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jūlija Eizenberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv