Informācija presei
Rīgas dzelzceļa stacija

Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas B tuneļa, kurā ceturtdien, 2.decembrī, iegruva griesti virs konditorejas, ekspluatācija darbu organizēšanas projektā bija paredzēta, tomēr nosacījumi un izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā nav izstrādāts pietiekami detalizēti. Tāds ir Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), secinājums, izvērtējot pieejamo būvniecības dokumentāciju un klātienē apsekojot objektu.

Konstatēts, ka negadījums noticis, jo dzelzceļa projekta “Rail Baltica” darbos iesaistītā smagā tehnika uzbraukusi uz būvprojektā nenorādītas šahtas, kuras pārsegums neizturējis slodzi un konditorejas palīgtelpā noticis griestu iegruvums.

Sadarbībā ar būvobjekta atbildīgajām personām tuneļa bīstamība tika novērsta uzreiz pēc negadījuma, būvdarbu veicējam pārtraucot būvdarbus un tuneli slēdzot gājējiem.

BVKB būvinspektori gatavos būves pārbaudes atzinumu, nosakot ierobežojumus būvdarbu veikšanai un telpu ekspluatācijai būves daļā, kā arī veicamos pasākumus ekspluatācijas un būvdarbu atsākšanai.

 

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv