Jaunumi
90

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka no 01.01.2024. mainīta ikgadējās informācijas aktualizēšanas kārtība (13.07.2023. grozījumi Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.116).

Būvkomersantiem (izņemot ārvalstu komersantus un individuālos būvkomersantus) vairs nav jāiesniedz ikgadējās informācijas iesniegumi, jo 2024.gadā ikgadējās informācijas datu apstrāde tiks uzsākta automātiski no 1.maija (līdz 1.maijam šis e-pakalpojums ir slēgts).

Jaunā būvkomersantu ikgadējās informācijas datu atjaunošanas kārtība:

  1. BVKB komersantu (SIA, PS, KS, AS) ikgadējās informācijas datus saņems automātiski no Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegtā uzņēmuma gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA neto apgrozījums/PZA R25).
  2. Pēc ikgadējās informācijas datu saņemšanas no VID, BVKB līdz 30. septembrim veiks valsts nodevas aprēķināšanu par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā, sagatavos rēķinu un nosūtīs būvkomersantam.
  3. Rēķini būs pieejami BIS būvkomersanta profilā un būvkomersanta e-pastā. Valsts nodevas apmaksas termiņš ir  30. novembris.

Ārvalstu komersantiem un individuālajiem komersantiem reizi gadā no 1.maija līdz 31.augustam  jāiesniedz BVKB ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, izmantojot BIS e-pakalpojumu.

Valsts nodevu par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā aprēķinās atbilstoši no VID saņemtajiem gada pārskata PZA norādītajam neto apgrozījumam un PZA R25 norādītajam būvniecības ieņēmumu apjomam.

BVKB atgādina, ka komersantam VID EDS aizpildot gada pārskata PZA neto apgrozījuma un ieņēmumu no būvniecības pakalpojumiem (R25) datus, ir jānorāda:

gada pārskata aizpildīšana un ikgadējās informācijas atjaunošana 2024.gadā

Ja būvkomersants veicis būvdarbus tikai savām vajadzībām, tad gada pārskata PZA R25 obligāti jānorāda vērtība 0 EUR. Ja 0 EUR vērtība netiks norādīta, tad nodeva tiks aprēķināta no komersanta kopējā neto apgrozījuma.

! Piezīme: Saskaņā ar Noteikumu Nr.116 22.2.punktu, būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja nav saņemti dati par ikgadējo informāciju vai nav samaksāta valsts nodeva noteiktajā termiņā, vai tā samaksāta nepilnā apmērā. Kā arī, būvkomersanti, par kuriem dati no VID netiks saņemti, tiks izslēgti no Būvkomersantu reģistra.