Jaunumi
Attēls ar datora klaviatūru

Līdz 1.jūnijam komersantiem jāiesniedz informācija un dokumenti elektrostaciju iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķina veikšanai. Informācija un dokumenti iesniedzami Elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības informācijas sistēmā ENER (www.ener.gov.lv) iekšējās peļņas normas sadaļā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 77.punktam un Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 99.punktam,

komersants līdz 2022. gada 1. jūnijam iesniedz birojā šādu informāciju un dokumentus IRR aprēķina veikšanai:

- elektrostacijā veikto investīciju faktiskos datus par visu valsts atbalsta periodu un dokumentus, kas līdz tiesisku pierādījumu ticamības pakāpei to apliecina;

- elektrostacijas ieņēmumu un izdevumu faktiskos datus par visu valsts atbalsta periodu,

izņemot elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu datus un datus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjomu un cenu.

*Ja komersants par kādu elektrostacijas darbības periodu nevar iesniegt faktiskos datus par kurināmā cenu, siltumenerģijas ražošanas tarifu un elektrostacijā saražotās un pārdotās elektroenerģijas, kas nav pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas cenu, tas sniedz norādi, par kuriem periodiem dati nav pieejami.

- citu informāciju un dokumentus, kas varētu būt nozīmīgi kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina veikšanā.