Jaunumi
Grāmatvedības aprēķini

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, iesniedzot ikgadējo informāciju:

*būvkomersanta neto apgrozījums ir komersanta kopējais neto apgrozījums, kas ir norādīts uzņēmuma gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā;

*valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā;

*būvkomersanti, kuru neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var maksāt valsts nodevu no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem tikai tādā gadījumā, ja gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem. Ikgadējās informācijas iesniegumam jāpievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējuma aprēķina kopija.

Detalizēta informācija par ikgadējās informācijas iesniegšanu un pamācība iesniegšanai atrodama šeit.

Ar reģistriem saistītu jautājumu gadījumā aicinām zvanīt 62004010.