Jaunumi
energovienoti 2024

Būvniecības valsts kontroles birojs par ieguldījumu energoresursu patēriņa izvērtēšanā un samazināšanā 15. martā saņēma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (VASSI) ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājumu #energovienoti.  Šo apliecinājumu saņem uzņēmumi un organizācijas ar augstu energopratības līmeni, kuru lēmumi un rīcība ir labs piemērs citiem.

RTU VASSI zinātnieki ar mērķi vairot Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību iesaisti enerģijas patēriņa mazināšanas aktivitātēs ikdienā, pielāgojoties mainīgajiem klimata pārmaiņu un ģeopolitisko apstākļu radītajiem nākotnes izaicinājumiem, projekta “Energovienoti” ietvarā veido informatīvu un analītisku platformu, nodrošinot sabiedrībai rīkus, kas palīdz mazināt energopatēriņu, izstrādā metodiku energoauditu veikšanai “Energoaudits Tavas Mājās”, kā arī veido energoefektivitātes pasākumu katalogu un sniedz konsultatīvu atbalstu.

Birojs aicina pievienoties un būt daļai no ilgtspējīgās enerģētikas kustības! Piešķir atzinību savam uzņēmumam vai iestādei un apliecini savu apņemšanos veicināt energopratību Latvijā!  Saņemt vairāk informācijas un pieteikties var sazinoties ar RTU VASSI.