Ar prieku un lepnumu informējam, ka Būvniecības valsts kontroles biroja integrētā kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta un atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”. Sertifikācija attiecas uz būvniecības uzraudzību un enerģētikas politikas administrēšanu.

Sertifikācijas saņemšanai tika īstenots neatkarīgs audits, kuru veica auditoru komanda no sertifikācijas institūcijas SIA “Bureau Veritas Latvia”.

Būvniecības valsts kontroles biroja kvalitātes vadības sistēmā ir integrēta arī būvspeciālistu sertificēšanas darbības joma, kas ir akreditēta atbilstoši standarta ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām.” prasībām.

Brioja ISSO sertifikāts