Jaunumi
Attēlā cilvēks ar kalkulatoru veic aprēķinus

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka atbilstoši Energoefektivitātes likuma 12. panta 91 daļai, komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas, bet kurš nodod elektroenerģiju apakšlietotājiem un paša izlietotās elektroenerģijas apjoms ir mazāks par 500 megavatstundām, var BVKB iesniegt elektroenerģijas patēriņa bilanci.

Elektroenerģijas patēriņa bilanci sagatavo atbilstoši šai formai.

Elektroenerģijas patēriņa bilance apliecina katram apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, un to apstiprina uzņēmuma energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.


Elektroenerģijas patēriņa bilanci, kas apliecina komersanta 2020. gadā apakšlietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomu jāiesniedz BVKB līdz 2021. gada 28. februārim (ieskaitot), nosūtot pa pastu: K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 vai elektroniski uz e-pastu: pasts@bvkb.gov.lv, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


Vēršam uzmanību, ka elektroenerģijas patēriņa bilances, kas tiks iesniegtas pēc 2021. gada 28. februāra, netiks pieņemtas, un komersanti tiks iekļauti lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā, ko atbilstoši Energoefektivitātes likuma 12. panta 13. daļai BVKB sagatavo un līdz 2021. gada 31. martam un publicē savā tīmekļvietnē.

Lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstā iekļautajiem komersantiem atbilstoši Energoefektivitātes likuma 12. panta 2. daļai ir pienākums gada laikā ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu vai veikt uzņēmuma energoauditu.