Vīrietis ar ķiveri būvlaukuma fonā verās binoklī

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) sadarbībā ar nozari ir izstrādājis vadlīnijas būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai.

Šādas vadlīnijas radītas ar mērķi sniegt atbalstu būvdarbu veicējiem kvalitātes kontroles sistēmas izstrādei un ieviešanai būvobjektos, lai nodrošinātu, ka būvdarbu kvalitāte atbilst Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Tas ir ieteikuma rakstura dokuments, kurā sistemātiski apkopotas būtiskākās prasības un procesi, kas būvdarbu veicējam jāparedz savā kvalitātes kontroles sistēmā. Vadlīnijas ir balstītas uz Eirokodeksu un ar to saistīto standartu prasībām.

Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā būvuzraudzības nozares apkopoto praksi un ieteikumus, kā arī BVKB iegūto pieredzi, veicot būvdarbu valsts kontroli. Katrā procesā ir doti konkrētu situāciju piemēri ar norādēm uz normatīvajiem aktiem un standartiem.

Ar vadlīnijām iespējams iepazīties BVKB tīmekļa vietnes sadaļā “Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā” -> "Būvdarbu kontrole".