Jaunumi
Baltijas būvniecības foruma vizualizācija

Šā gada 25.novembrī tiešsaistē aizvadīts “Baltijas būvniecības forums  2021”, kurā piedalījās būvniecības uzraudzības kompetento iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Pasākumā bija pārstāvēts Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), Lietuvas Republikas Teritorijas plānošanas un būvniecības valsts inspekcija un Igaunijas Republikas Patērētāju aizsardzības un tehniskā regulējuma pārvalde. Tiešsaistes tikšanās ietvaros puses izskatīja nozares un uzraudzības aktuālos jautājumus, kā arī dalījās pieredzē un pārrunāja labās prakses piemērus.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina par forumu: “Mums, Baltijas valstu uzraugošajām institūcijām, ir jāsadarbojas un jādalās ar labāko praksi,  lai stiprinātu uzraudzību un veicinātu kvalitāti un drošību būvniecības jomā. Uz risku vadības principiem balstīta uzraudzība un digitalizācija  ir tikai daļa no jautājumiem, kas ir mūsu fokusā. Kā piemēru varu minēt nepieciešamību padarīt efektīvāku ēkas pieņemšanas ekspluatācijā procesu, vairāk izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas un ļaujot ar lielāku jaudu pievērsties kontrolei tieši būvniecības procesa laikā, kad vēl ir iespēja ietekmēt būves kvalitāti.”

Foruma dienaskārtībā bija diskusija par normatīvo aktu izmaiņām un jauninājumiem, kas tika ieviesti valsts būvdarbu kontrolēs katrā no Baltijas valstīm. Dalībnieki apmainījās ar informāciju par kontroles ietvaros identificētajam problēmām. Īpaša uzmanība pievērsta būvniecības procesā izmantojamo būvizstrādājumu atbilstībai un to kontrolei.

Baltijas valstu būvniecības uzraudzības kompetento iestāžu tikšanās ir regulārs pasākums, kas notiek reizi gadā. Nākamā tikšanās paredzēta 2022. gada maijā, un to rīkos BVKB.

Ilze Žunde

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
ilze.zunde [at] bvkb.gov.lv