Jaunumi

attēlsAstoņi no desmit aktīvajiem būvkomersantiem pēdējā gada laikā ir izmantojuši iespēju Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistru sadaļā iesniegt ikgadējās informācijas iesniegumu.

Otrs visbiežāk izmantotais pakalpojums ir iesniegums būvkomersanta reģistrācijai – to norādījuši 30% būvkomersantu.

Lai apkopotu aktīvo Latvijas būvkomersantu viedokli par BIS reģistru pakalpojumiem, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) no šā gada 11. līdz 24. maijam veica e-saziņas aptauju. Aptaujā piedalījās 472 Latvijas aktīvie būvkomersanti jeb nepilni 10% no kopējās mērķauditorijas.

Uz jautājumu, kā viņi veica būvkomersantu reģistrā reģistrāciju vai iesniedza ziņu izmaiņas, 64% atbildējuši, ka šim mērķim izmantots e-pakalpojums BIS portālā.  Prasīto informāciju papīra formātā  sniedza 24 %.

Vairāk kā puse jeb 52% komersantu, izmantojot e-pakalpojumus, nepieciešamo informāciju iesnieguši bez problēmām. Tomēr 16% e-pakalpojums nebija līdz galam saprotams. Tāpat salīdzinoši lielai daļai (13%) iesniegšana nav izdevusies sistēmas darbības traucējumu dēļ.

Palīdzība iesniegumu iesniegšanai nav bijusi nepieciešama vairāk kā trešdaļai no visiem respondentiem – 36%. Lielākā daļa no tiem, kam palīdzība ir bijusi vai būtu nepieciešama, zvanījuši vai vajadzības gadījumā izvēlētos zvanīt atbalsta dienestam – 34%. Tāpat arī ievērojama daļa aptaujāto atbildes meklētu BIS lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” – 25%.

Lai arī no 2020. gada februāra ir spēkā prasība datus par trešās grupas būvju būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu veikšanu, kuru izmaksas ir vismaz 350 000 EUR iesniegt Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB), pagaidām visai neliela daļa komersantu ar šo datubāzi ir saskārušies. Vien 12% komersantu ir atbildējuši, ka VEDLUDB ir snieguši minēto informāciju.

Vērtējot dažādus reģistru e-pakalpojumus pēc to izmantošanas ērtuma un vienkāršības, par visērtāko atzīts ikgadējās informācijas iesniegums.

attēls

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: elina.balgalve@bvkb.gov.lv; tālr. 67013320