Informācija presei

attels53% nozares pārstāvju ir gatavi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešanai, taču viņiem vēl ir, ko mācīties, bet 12% pilnībā pārzina sistēmu. Tas noskaidrojās piektdien, 22. novembrī Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkotajā nozares konferencē “BIS - platforma būvniecības procesa digitalizācijai Latvijā”.

Viena trešdaļa  jeb 36% pasākuma apmeklētāju norādīja, ka 1. janvāris – datums, no kura BIS ieviešana kļūs obligāta – ir pārāk tuvu. “Pozitīvi vērtējams, ka divas trešdaļas pasākuma apmeklētāju jūtas gatavas BIS izmantošanai. Lietotāju sagatavošana un atbalsts tiem ir mūsu prioritāte.  Turpināsim sniegt  nepieciešamo informāciju un nodrošināsim lietotājus ar dažādām apmācībām,” norādīja BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Konference tika organizēta, lai atskatītos uz paveikto BIS attīstīšanā, apzinātu galvenos izaicinājumus tās lietošanā, kā arī iezīmētu būtiskākos veicamos uzdevumus sistēmas tālākai attīstīšanai. Pasākumā pirmo reizi tika izcelti un godināti arī izcilākie BIS lietotāji deviņās dažādās nominācijās:

  1. "BIS pirmrindnieks nākotnes prasību ievērošanā"  - VAS "Latvijas Valsts ceļi" .
  2. "BIS sprinteris" – Alsungas novada būvvalde.  
  3. "BIS lietām bagātākā pilsēta" –  Jūrmala. 
  4. "E-iecerēm bagātā būvvalde" – Ķekavas novada Būvvalde. 
  5. "BIS 100 000. būvniecības lieta" – Ventspils novada pašvaldības būvvalde.
  6. "Aktīvākais BIS slēgtā būvvalžu portāla lietotājs" – Kuldīgas novada būvvalde. 
  7. "Aktīvākais BIS publiskā portāla lietotājs" – arhitekte Iveta Lāčauniece (SIA Arhitekti un vide). 
  8. "Aktīvākais BIS slēgtā tehnisko noteikumu izdevēju portāla lietotājs" AS “Sadales tīkls” .
  9. “Aktīvākais BIS reģistru portāla lietotājs” – neatkarīgais eksperts energoefektivitātes jomā Kārlis Bergmanis. 

Noturēt uzstādīto kvalitātes latiņu

“Domājot par BIS attīstību nākotnē, mūsu mērķis ir ne tikai būvniecības procesa digitalizācija  lietotāju ērtības un laika ekonomijas nodrošināšanai, bet arī ēkas tehniskā stāvokļa uzraudzība visu tās ekspluatācijas laiku,” norāda Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis. “Mēs esam viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kas ir ieviesusi digitālu, uz riskiem balstītu, kontroles sistēmu ēku tehniskā stāvokļa uzraudzībai. Tāpat mūsu mērķis ir maksimāli automatizēt un vienkāršot būvvaldes speciālistu darbu, lai nākotnē būvvaldēs projektu izskatīšanas laiks būtu daudz īsāks.”

Kontrolēt kvalitāti un izpildījumu

Būvniecības informācijas sistēma nepārtraukti tiek attīstīta, un jau tuvākajā laikā kā viena no tās iespējām varētu būt automatizēta būvspeciālistu darba uzraudzība.  “Plānojam  arī nodrošināt, ka sistēmā tiks uzkrāti pilnīgāki dati par jau uzbūvēto un ekspluatācijā nodoto ēku tehnisko stāvokli un uzraudzību, jo pašlaik nevienai iestādei Latvijā nav šādas pilnīgas informācijas. Tas ne tikai sekmētu uzraudzības pilnveidošanu, tādējādi ceļot ēku drošības līmeni Latvijā, bet arī sniegtu praktiskus ieguvumus katram iedzīvotājam, piemēram, kļūtu caurredzamāks ēkas apsaimniekošanas process. Iegādājoties nekustamo īpašumu, pircējs varētu saņemt patiesu un pilnu informāciju par ēkas tehnisko stāvokli," skaidro Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāja Svetlana Mjakuškina.

Ērti vadīt būvniecības procesu

Datu pieejamība 24/7 no jebkuras vietas pasaulē (30%) un ietaupīts laiks un resursi (29%) kā galvenās BIS priekšrocības norāda Būvniecības valsts kontroles biroja rīkotās konferences apmeklētāji, aptuveni 200 ar būvniecības nozari saistīto iestāžu, uzņēmumu un profesiju pārstāvji.

“Agrāk projekta iesniegšanai Ventspilī vajadzēja veltīt veselu darba dienu – ceļam turp un atpakaļ vien bija nepieciešamas vairākas stundas, vai arī nācās rēķināties ar papildu izmaksām kurjera vai autopasta pakalpojumu izmantošanai. Šobrīd BIS lietošana ļauj ievērojami ietaupīt resursus projektos, kas atrodas lielā attālumā no mums,” stāsta Elīna Rožulapa, Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja.

Konference “BIS – platforma būvniecības procesa digitalizācijai Latvijā” ir turpinājums BVKB uzsāktajam intensīvajam apmācību un informēšanas kursam par sistēmas lietošanu. Līdz decembra beigām Latvijā tiek organizēti 15 klātienes semināri, kuros kopumā paredzēts apmācīt vismaz 1500 sistēmas lietotājus, kā arī vēl 99 tiešsaistes apmācības jeb vebināri un 10 semināri sertificēšanas institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par BIS sniegtajām iespējām. Dalība gan semināros, gan vebināros ir bez maksas. Vebināriem var pieteikties vietnē https://ej.uz/BISvebinars.

Foto no konferences šeit.

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Melita Šaule, komunikācijas konsultante
Komunikācijas  aģentūra / Edelman Affiliate
E-pasts: melita.saule@ka.lv, tālr.: 27003857


Plašāka informācija:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320 / 28319189