grozījumi Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmajā daļā

No 2024.gada 1. janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs izsniegs atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai un jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai.

2024.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmajā daļā, kas noteic, ka elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai, atjaunošanai un jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai nepieciešama Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atļauja, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu, kas ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus, paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai.

BVKB no Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārņems šo funkciju un ar 2024.gada 1.janvāri nodrošinās gan jaunu atļauju izsniegšanu, gan iepriekš Ekonomikas ministrijas (EM) vai KEM izsniegtajās atļaujās ietverto nosacījumu un termiņu uzraudzību.

Līdz ar to no 2024.gada 1.janvāra dokumentus, kas saistīti ar elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu, atjaunošanu un jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu, piemēram, iesniegumus par atļauju izsniegšanu, iesniegumus par atļauju termiņa pagarināšanu, kā arī elektroenerģijas ražotāju apliecinājumus par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu, jāiesniedz BVKB.

! Komersantiem, kuriem ir spēkā esošas EM vai KEM izsniegtas atļaujas, jāievēro šajās atļaujās noteiktie termiņi elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai.

Jautājumiem:

Tālrunis 28326685, elektroniskā pasta adrese Roberts.Berzins@bvkb.gov.lv

Tālrunis 67013306, elektroniskā pasta adrese Dainis.Dravnieks@bvkb.gov.lv