Publikācijas datums:
CI110P.75.5
Apstiprināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
EIS

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.75.5 "Būvniecības informācijas sistēmas un papildinājumu drošības testēšana"

Tehniskā specifikācija 31.07.2020.