Publikācijas datums:
CI110P.72.7
Apstiprināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
EIS

Darba uzdevumi pasūtījumiem EIS (Elektroniskās informācijas sistēmas) katalogos

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.72.7 "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes pakalpojuma iegāde"

Darba uzdevums 03.09.2020.