Jaunumi
Ilustratīvs attēls ar grāmatu un Temīdas svariem

Ekonomikas ministrija sagatavojusi skaidrojumu apkopojumu par būvniecības jomas normatīvajiem aktiem. Skaidrojums aptver gan nozares pamatregulējumu – Būvniecības likumu un Vispārīgos būvnoteikumus, gan arī speciālos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus, Elektroniskās darba laika uzskaites regulējumu, būvniecības dokumentācijas apriti regulējošo normatīvo aktu bāzi u.c.

Apkopojums pieejams Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā: “Par mums” – “Normatīvie akti” – “Lasīt vairāk”.