Datums 26. jūnijs, 2020
Laiks1.00
Vieta K. Valdemāra ielā 157

2020. gada 26. jūnijā  BVKB organizēja pirmā pusgada tikšanos ar pašvaldību būvvaldēm. Pasākums notika tiešsaistē (Microsoft TEAMS).

Sanāksmes informātivie materiāli:

Būvniecības informācijas sistēmas projekta otrā kārta (Uldis Jansons, Būvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēmu departamenta direktors)

Administratīvā atbildība būvniecības jomā no 2020.gada 1.jūlija (Margarita Gorškova, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvdarbu kontroles nodaļas vadītāja vietniece)

Būvinspektoru atbilstības izvērtēšana pēc 2020.gada 31.decembra (Iveta Putne, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas vadītāja)

Būvspeciālistu  sertificēšanas un prakses uzraudzības procesi (Vaira Ronimoisa, Latvijas Būvinženieru savienības Sertificēšanas centra galvenā administratora vietniece, kvalitātes sistēmas vadītāja)

Būvakustika teorijā un praksē (Jānis Tālbergs, Latvijas Akustiķu apvienības valdes loceklis)

Šajā saitē iespējams noskatīties pasākuma ierakstu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZhZDU5M2ItMmUzYy00MWExLThlYmItM2FkNmZjZTJjNjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2c%22Oid%22%3a%22cfd26775-afba-4852-b9e7-66de4bc8bd0f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d