Datums 13. novembris, 2020
Laiks10.00–12.00
Vieta Microsoft teams
Cilvēki pie galda sapulces laikā diskutē

2020. gada 13. novembrī Būvniecības valsts kontroles birojs organizē II pusgada būvvalžu sanāksmi. Pasākums notiks tiešsaistes platformā Microsoft Teams tiešraidē plkst. 10.00 – 12.00.

Būvvalžu darbiniekus līdz 10. novembrim lūdzam reģistrēties šeit: https://bit.ly/32bJILv

 

Pasākuma programma:

Plkst. 9.50       reģistrēšanās platformā Microsoft Teams

Plkst. 10.00     Būvvalžu sanāksmes atklāšana

Plkst. 10.05     “Priekšlikumi lēmumu veidu papildināšanai Būvniecības informācijas sistēmā”

Māris Demme, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvdarbu kontroles departamenta direktors

Plkst. 10.20     “Grozījumi MK noteikumos par būvinspektoriem un būvinspektora profesionālās darbības uzraudzības kārtība”

Andris Lazarevs, Ekonomikas ministrijas Būvniecības plitikas departamenta direktores vietnieks

Plkst. 10.50     “Būves galvenais lietošanas veids - prasības, lai būves galveno lietošanas veidu reģistrētu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un priekšlikumi sadarbības uzlabošanai starp VZD un būvvaldēm”

Uldis Svilpe, Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājs un vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks

Plkst. 11.20     “Pasūtītāja un būvuzrauga sadarbības problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”

 Arnis Minikovičs, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Būvuzraudzības daļas vadītājs

Plkst. 11.50     Būvvalžu sanāksmes noslēgums

Vairāk informācijas: