Vispārīgi/Biroja kompetence

 

Būvniecība

 

Enerģētika

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzība un kontrole

 

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

 

Naftas produktu uzraudzība un kontrole

 

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēšana

 

BIS un BIS reģistri

 

Būvekspertu sertifikācija un uzraudzība

Ministru kabineta 2019.gada 7. maija noteikumi Nr.190 “Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"