Informācija presei

Kamēr nav veikta tilta Augusta Deglava ielā, Rīgā, tehniskā stāvokļa ekspertīze, tā ekspluatācija ir jāpārtrauc. Tomēr šāda lēmuma pieņemšana ir Rīgas pašvaldības kompetencē.

Tilta būvniecības darbi tika apturēti pēc tam, kad Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), veicot būvdarbu kontroli, konstatēja pārvada nesošo konstrukciju bojājumus. Tā kā bojājumu novēršana pilnā apjomā izstrādātā būvprojekta ietvaros nav paredzēta un BVKB neguva pierādījumus konstrukcijas drošumam, tas pieņēma lēmumu apturēt būvdarbus.

Rīgas pilsētas būvvalde ir uzdevusi Rīgas domes Satiksmes departamentam līdz šā gada 10. maijam nodrošināt tilta ekspertīzi tā tehniskā stāvokļa noteikšanai. “Līdz brīdim, kamēr šī ekspertīze nav veikta un netiek gūts pārliecinošs apstiprinājums tilta konstrukcijas drošumam, iespējamu nelaimes gadījumu novēršanas labad tilta ekspluatācija ir jāpārtrauc,” uzsver BVKB Kontroles departamenta direktors Māris Demme.

Ar prasību pamatot Deglava ielas satiksmes pārvada ekspluatācijas pieļaujamību Rīgas domē vērsies arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, akcentējot, ka drošai būvniecībai ir jābūt prioritātei.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv 
Tālr. 67013320