Jaunumi
Diploms BVKB kā informēšanas un konsultēšanas līderim

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) saņēmis Ekonomikas ministrijas diplomu "Līderis informēšanā un konsultēšanā 2020. gadā". Diplomi tiek pasniegti  iniciatīvas "Konsultē vispirms" ietvaros, un tās mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu piemērošanu.

Kopumā par „Konsultē vispirms” līderi 22 valsts iestāžu starpā 2020. gadā ir kļuvis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, bet apbalvojumus dažādās nominācijās saņēma arī Centrālā statistikas pārvalde, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts valodas centrs, savukārt papildnominācijā tika sumināta arī Datu valsts inspekcija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Iniciatīvas ietvaros reizi gadā tiek vērtēta iestāžu atbilstība un progress principa “Konsultē vispirms” ieviešanā. Novērtējums tiek veikts četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu.

Kategorijā "Informēšana un konsultēšana" vērtēta iestādes pieejamība skaidrojumu saņemšanai, informācijas saprotamība tīmekļa vietnē, informācijas sniegšana par jaunajām prasībām un mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mērķauditorijas sasniegšanai. Ekonomikas ministrija kā "Konsultē vispirms" iniciatore atzinīgi novērtējusi BVKB organizētās informatīvās sanāksmes par aktuāliem būvdarbu kontroles tematiem, biroja rīkotās tikšanās ar nozares organizācijām un aktīvi sniegtās konsultācijas klientiem, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus.

Plašāk par to, kā BVKB savā ikdienas darbā īsteno principu "Konsultē vispirms" lasiet https://www.bvkb.gov.lv/lv/konsulte-vispirms

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv