Ilustratīvs attēls ar uzrakstu Ikgadējais enerģijas ietaupījuma pārskats

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka lielajiem uzņēmumiem, lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kas ieviesušas energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu vai veikušas energoauditu, ir jāiesniedz BVKB ikgadējo enerģijas ietaupījuma pārskatu par 2019. gadā ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja 2019. gadā nekādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi netika veikti, ir jāiesniedz arī tukšā veidlapa.

Pārskats iesniedzams atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 ( Noteikumi Nr. 668) “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”  2. pielikumam.

Atgādinām, ka pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu vai projekta īstenošanas turpmākos trīs gadus enerģijas ietaupījumu pārskats atbilstoši Noteikumu Nr. 668 1. pielikumam jāaizpilda iestādēm, kas ir atbildīgas pa finansējuma piešķiršanu – tiešajiem maksājumiem no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumu, kredītu procentu likmju subsīdijām no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu finansējumu.

Jūlija Eizenberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv