Datums 26. novembris, 2020
Laiks10.00–15.00
Vieta Microsoft teams
Dators ar tekstu par apmācību datumiem

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas pilnveide 2.kārta” ietvaros 2020.gada novembrī un decembrī ir ieplānotas Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) 2.laidiena funkcionalitātes " Būvniecības process -1.daļa" apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas darbiniekiem.

Apmācības tiks organizētas 10 grupās: 2020.gada 12.,19.,24.,26.novembrī un 1., 3.,8.,10.,15.,17.decembrī no pulksten 10.00 līdz 15.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu. Mācību process tiks organizēts ar praktisku uzdevumu veikšanu, katram apmācību dalībniekam nodrošinot piekļuvi BIS testa videi.

Apmācību laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas.
1. Jaunas sadaļas un iespējas būvniecības lietā:
1.1. Būvniecības lietas aktuālo datu atrādīšana;
1.2. Būvniecības lietas kārtas izveidošana;
1.2.1. kārtu dati dokumentos;
1.2.2. kārtu dati būvdarbu gaitā.
1.3. Dokumentu attiecināšana uz citu lietu;
1.4. Lietas nodošana citai iestādei.
2. Izmaiņas darba uzdevumos:
2.1. Apstrādē, atlasīšanā, filtra saglabāšana, darba paneļa izveidošana;
2.2. Izmaiņas ieceres, PN un BUN iesnieguma izskatīšanas darba uzdevumos;
2.3. Darba uzdevumu papildinājumi, ja tika uzlikts 'Gaidīt uz klientu'.
3. Jaunu iesniegumu izskatīšana:
3.1. Piekļuves pieprasījuma izskatīšana, piekļuves piešķiršana vai atteikums.
3.2. Ierosinātāja maiņas iesnieguma izskatīšana.
4. Izmaiņas un papildinājumi būvinspektoriem:
4.1. Būvinspektora pārbaužu grafika izveidošana, apstiprināšana, izpilde.
4.2. Izmaiņas Atzinumā par būves pārbaudi;
5. Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana.
6. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
7. Citas izmaiņas:
7.1. Profilā;
7.2. Sūdzībās;
7.3. Informēšana par saskaņotām rasējuma lapām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pieteikt dalību 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process -1.daļa" apmācībām, aizpildot pieteikšanās anketu - https://bit.ly/35ZAe72
Grupas tiks aizpildītas pēc principa, kurš ātrāk piesakās konkrētajai grupai. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots – 15 dalībnieki.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).


BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros.
Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF_logo_small