Jaunumi
Attēls ar datoru un mājas kontūru

Šā gada 12. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas nosaka, ka pārvaldnieks var reģistrēties pārvaldnieku reģistrā, ja ir noslēdzis pārvaldīšanas līgumu ar dzīvojamās mājas īpašnieku.

Saeimā 2023. gada 14. decembrī galīgajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodrošinot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitātes pieejamību un izmantošanu saistībā ar dzīvojamo Māju mājas lietas dokumentācijas kārtošanu BIS ikvienai personai, kas pārvalda noteiktas platības dzīvojamo māju.

No 2023. gada 1. marta Mājas lietas kārtošana BIS ir obligāta. Mājas lietā BIS tiek attēloti un uzturēti ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu saistītie dati, informācija un dokumenti. Lai piekļūtu Mājas lietai BIS, pārvaldniekam, kas kārto Mājas lietas dokumentāciju, ir jāreģistrējas pārvaldnieku reģistrā. Savukārt pārvaldnieku reģistrā reģistrē un konkrētai dzīvojamai mājai tiek nodrošināta piekļuve tikai tad, ja pārvaldniekam ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, un ja iesniegts noslēgtais pārvaldīšanas līgums ar dzīvojamās mājas kopību. 

Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem netiek mainītas likumā noteiktās profesionālās kvalifikācijas prasības pārvaldniekiem, taču tās tiek pielīdzinātas Profesionālās izglītības likumā noteiktajām prasībām. Papildu skaidrojums par veiktajām izmaiņām profesionālās kvalifikācijas līmeņos publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.