Būvniecības valsts kontroles birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni - https://bvkb.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Iestādes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnes paziņojumi (piemēram, paziņojums par kļūdu, piesakoties jaunumiem, vai paziņojums par vietnes darbības traucējumiem) nav pietiekami kontrastējoši – tie netiek izcelti ar labi pamanāmu krāsu vai izsaukuma zīmi. Tādējādi cilvēkiem ar redzes traucējumiem var rasties grūtības pamanīt pieļautās kļūdas. Nav informācijas, ka jaunajā valsts pārvaldes vienotajā tīmekļa vietnē būtu plānots ieviest kontrastējošākus kļūdu paziņojums.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.04.2023. Izvērtēšanu veica iestādes Sabiedrisko attiecību sektora sabiedrisko attiecību speciālistes Elīna Balgalve un Ilze Žunde.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd ir daļēji piekļūstams, piedāvājam iepazīties ar tīmekļvietnes sadaļā “Piekļūstamība” (https://www.bvkb.gov.lv/lv/pieklustamiba) minētajiem ieteikumiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: sa@bvkb.gov.lv

Tālrunis: +371 67013320; +371 67013327

Adrese: Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Sabiedrisko attiecību sektors:
E-pasts:
sa@bvkb.gov.lv  

Tālrunis: +371 67013320; +371 67013327

Adrese: Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Būvniecības valsts kontroles birojs ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 19.04.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore.