Jaunumi

Visiem komersantiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus (NACE 2. redakcija – F sadaļa “Būvniecība” un M sadaļas “Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi” 71. nodaļas “Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze” 71.1 grupa “Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas”, ciktāl šajā grupā norādītie pakalpojumi attiecas uz būvju projektēšanu, tehnisko apsekošanu, būvekspertīzi vai inženierkonsultāciju sniegšanu būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros), ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.

Plašāk par to uzzini Ekonomikas ministrijas pārstāvja Inta Pīrāga prezentācijā.

Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā

Prezentācija pieejama šeit