Informācija par biroja darba laika izmaiņām

Informējam klientus par Būvniecības valsts kontroles biroja darba laika izmaiņām 30. aprīlī un maija pirmajā nedēļa. Nolūkā nodrošināt maksimālu epidemioloģisko prasību ievērošanu birojs turpina darbu organizēt attālināti, t.sk. nodrošinot tiešsaistes tikšanās.