Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Kontaktinformācija: Sabiedrisko attiecību sektors sa@bvkb.gov.lv 67013320, 67013327

 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona

Jūlija Eizenberga, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 67013327;

e-pasts: julija.eizenberga@bvkb.gov.lv .

 

Cooperation

To perform its functions the State Construction Control Bureau of Latvia cooperates with many state and non-governmental organizations acting in the field of construction in Latvia and in Europe.

 

Cooperation partners

International Organizations:

  • Consortium of European Building Control (CEBC) 
    www.cebc.eu

  • Estonian Technical Regulatory Authority
    www.tja.ee

  • State Territorial Planning and Construction Inspectorate under the Ministry of Environment
    www.vtpsi.lt

 

State Institutions and Local and Regional Governments:

 

Non-governmental Organizations:

  •