Employees

Aivars Bojārs

Head - 327 kab.
aivars.bojars [at] bvkb.gov.lv

Līga Zaube

Service Manager - 314. kab.
liga.zaube [at] bvkb.gov.lv

Iveta Dzirne

Service Manager - 314
iveta.dzirne [at] bvkb.gov.lv